Redukcja zużycia wody

Woda to jeden z najcenniejszych ziemskich zasobów. Niestety dane pokazują, że zużywamy jej coraz więcej zapominając, że tylko 2,5% jej światowych zasobów to woda słodka. Dlatego też świadome jej wykorzystywanie to coś więcej niż chwilowy trend - to konieczność!
Badania przeprowadzone przez naukowców nie są optymistyczne. Nieustanny wzrost liczby ludności na świecie, zachodzące zmiany w środowisku spowodują, że już w 2050 roku zasoby wody pitnej mogą się skończyć. Malejące z roku z na rok zasoby wody powodują natomiast wzrost kosztów jej pozyskania, co na razie odczuwają jedynie najbiedniejsze kraje.

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom jak również oferowanym urządzeniom firmy Techem możliwe jest obniżenie jej poboru oraz redukcja kosztów.