Urządzenia Techem

Prosto, oszczędnie, sprawiedliwie

Techem oferuje innowacyjne rozwiązania służące do redukcji zużycia energii przez naszych klientów, potwierdzone umową i odpowiednimi certyfikatami.

Nasze rozwiązania zapewniają stały dostęp do wszystkich danych  dotyczących zużycia  energii cieplnej i wody w nieruchomości oraz umożliwiają  porównanie ich z innymi nieruchomościami. Zastosowanie  technologii radiowej i elektronicznej wymiany danych znacznie ułatwiają zarządzanie budynkiem.

Eksperci  naszej firmy świadczą usługi doradcze w zakresie doboru optymalnych rozwiązań do zarządzania zużyciem energii cieplnej oraz wody. Ponadto oferujemy, dostosowane do oczekiwań klientów, elastyczne modele finansowania inwestycji.