Techem w Polsce

Informacje ogólne

Techem jest światowym liderem oferującym zarządcom, właścicielom
i użytkownikom nieruchomości usługi rejestracji, podziału i rozliczania rzeczywistego zużycia kosztów energii oraz wody.

Firma została zarejestrowana w Polsce w roku 1992, a swoje korzenie ma
w rodzinnej firmie Ott, powstałej ponad 60 lat temu we Frankfurcie nad Menem.
Od ponad 20 lat działa pod tą samą nazwą i reprezentowana jest przez siedem oddziałów z Centralą w Poznaniu.

Oferujemy pakiet usług dostosowany indywidualnie do potrzeb zarządzanej nieruchomości.

Jesteśmy dla Państwa odpowiednim partnerem na rynku rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody.