COVID-19: Ochrona pracowników i mieszkańców jest najwyższym priorytetem

W związku z realizowanym planem znoszenia ograniczeń w gospodarce, nasza firma dostosowuje organizację pracy oraz formy kontaktu do aktualnej sytuacji.

Montaże i serwisy

Wznowiliśmy prace montażowe i serwisowe w lokalach mieszkaniowych. Warunkiem ich prowadzenia jest udzielenie zgody przez zarządcę budynku. Ponadto, także za zgodą zarządcy budynku, realizujemy jak dotychczas prace montażowe i serwisowe w częściach wspólnych budynku.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz mieszkańców, wdrożyliśmy obowiązek stosowania środków ochronnych oraz szczegółowe procedury dotyczące naszych pracowników i podwykonawców. Wszyscy pracownicy techniczni zostali szczegółowo przeszkoleni w tym zakresie. Ponadto zostali zobowiązani do ścisłego przestrzegania ogólnych wymagań w zakresie higieny i profilaktyki oraz wytycznych dotyczących zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

Biura Techem

Zgodnie z ogólnymi zaleceniami pracownicy, którzy mają możliwość pracy zdalnej wykonują swoje obowiązki z miejsca zamieszkania. W związku z tym liczba pracowników w biurze jak i zakres ich działania zostały odpowiednio dostosowane do zmienionej organizacji pracy. Przesyłki pocztowe są odbierane jak dotychczas. Zachęcamy Państwa głównie do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Usługi

Istotną rolę w usługach odgrywa obecnie cyfryzacja oraz automatyzacja procesów. Zdecydowaną większość odczytów wykonujemy zdalnie, bez konieczności wchodzenia do budynku, dzięki czemu usługi odczytowe
i rozliczeniowe realizujemy zgodnie z planem. Jednocześnie zachęcamy klientów do korzystania z cyfrowych kanałów komunikacji, na przykład poprzez dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny
z przedstawicielem handlowym lub biurem obsługi klienta.

Życzymy Państwu dobrego zdrowia.