Liczniki chłodu

Dokładny pomiar i zdalny odczyt, bez wchodzenia do lokali

Licznik chłodu z radiowym odczytem danych jest specjalnie zaprojektowany do wbudowania  w instalacje chłodnicze. Wysoką dokładność i stabilność pomiaru zapewnia przetwornik wielostrumieniowy. Zastosowane rozwiązania w zakresie elektroniki i oprogramowania licznika umożliwiają rozpoznanie kierunku przepływu czynnika chłodniczego oraz linearyzację charakterystyki przepływu. Programowalny przelicznik zapewnia wskazania 15 różnych wielkości pomiarowych, umożliwia sprawdzenie kierunku przepływu czynnika chłodzącego
i zabudowy czujników temperatury.