Redukcja zużycia wody

Odpowiedzialność za wodę

Czy woda stanie się bezcennym dobrem? Podczas, gdy w niektórych rejonach świata wody zaczyna brakować, zużycie jej ciągle wzrasta: 
o 20 % w dekadzie ostatnich 50 lat. Wszystko to sprawia, że staje się ona coraz bardziej drogocenna. Dlatego tak ważne staje się racjonalne 
i świadome korzystanie z tego zasobu.
Dzięki rejestracji i rozliczeniu zgodnemu z rzeczywistym zużyciem oraz inteligentnemu zarządzaniu zużyciem możliwe jest obniżenie poboru energii i wody, a poza tym redukcja kosztów. Do tego przyczyniają się nasze rozwiązania i oferowane przez nas usługi

Informacje o wodzie:

  • człowiek potrzebuje dziennie od 2 do 5 litrów wody do przeżycia
  • 2.000.000.000 ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej
  • dziennie 5.000 osób umiera z powodu braku wody
  • na podstawie prognoz, w roku 2030 połowa ludności świata będzie żyła w rejonach z deficytem wody.