Ciepłomierze

Nowoczesna technologia

Zalety nowoczesnej technologii powiązane są z wysoką niezawodnością oraz łatwym montażem. Dobór urządzenia jest możliwy  do każdej występującej
u Państwa instalacji.
Ciepłomierze,  niezależnie od wielkości przepływu, umożliwiają zdalne
i bezprzewodowe przesyłanie danych o zużyciu . Dzięki tej funkcjonalności mu nie ma konieczności ustalania terminów odczytu.
Ponadto istnieje możliwość aktywacji odczytu radiowego, opcjonalnie dla obiegów chłodu/ciepła.