Monitoring zużyć

Proaktywny monitoring. Bieżące analizy!

Monitoring urządzeń oraz zużyć realizowany jest poprzez raporty, które
w czytelnej formie udostępniane są Klientowi:

  • codziennie dla monitoringu urządzeń
  • co miesiąc dla monitoringu zużyć.

Plik przesyłany jest automatycznie, a edytowalna wersja znacznie ułatwia pracę
z danymi.

Monitoring urządzeń:

• Bieżąca kontrola pracy urządzeń radiowych
• Niemal natychmiastowe wykrycie zakłóceń w pracy urządzeń
• Wykrywanie manipulacji polem magnetycznym
• Rozpoznanie zewnętrznej ingerencji i prób demontażu
• Powiadomienie w przypadku stałego rozbioru wody: ciągły przepływ
• Poprawne rozliczenie: redukcja szacowania zużyć
• Zmniejszenie liczby reklamacji.

Monitoring zużyć:

• Przegląd zużyć wszystkich lokali
• Kompaktowa forma raportu
• Rozpoznanie zużyć minimalnych i zerowych
• Identyfikacja zużyć ponadnormatywnych
• Wykrywanie wstecznych przepływów i zużyć ujemnych
• Elastyczny okres analizy: do 12 razy w roku
• Usprawnienie sprawiedliwego rozliczenia mediów
• Możliwość wykonywania przez Klienta dodatkowych analiz porównawczych.