Techem w Polsce

Informacje ogólne

Techem jest światowym liderem oferującym zarządcom, właścicielom
i użytkownikom nieruchomości usługi rejestracji, podziału i rozliczania rzeczywistego zużycia kosztów energii oraz wody.

Firma została zarejestrowana w Polsce w roku 1992, a swoje korzenie ma
w rodzinnej firmie Ott, powstałej 60 lat temu we Frankfurcie nad Menem.

Od 20 lat działa pod tą samą nazwą i reprezentowana jest przez dziesięć oddziałów z Centralą w Poznaniu.
 
Oferujemy pakiet usług dostosowany indywidualnie do potrzeb zarządzanej nieruchomości.
 
Jesteśmy dla Państwa odpowiednim partnerem na rynku rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody.

Zarząd w Polsce

 

Dr Wojciech Lubiniecki
Prezes Zarządu
Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

Urodzony w 1960 w Olkuszu. Studiował Nauki Polityczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, Nauki Prawne
i Polityczne oraz Ekonomikę Europy Środkowo-Wschodniej w Paryżu. Doktorat ze Stosunków Międzynarodowych w roku 2001.
Pracował w sektorach: turystycznym, marketingu oraz lotnictwie cywilnym
w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, USA  i wielu krajach Europy.
W branży  od 1993, wiele lat w koncernie energetycznym E.ON.
15 lat na kierowniczych stanowiskach w firmie Raab Karcher /Viterra  /ista
w Niemczech. 12 lat jako Prezes Zarządu ista Polska  oraz Dyrektor Zarządzający Regionu Wschód.  W firmie Techem od 2008. Obecnie członek Executive Board Techem Energy Services GmbH w Eschborn, Dyrektor Zarządzający Regionu Europy Środkowo-Wschodniej obejmującego Austrię, Szwajcarię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię, Rosję, Kraje Bałtyckie oraz Serbię.
Od 2013 V-ce Prezydent E.V.V.E ( Europejskie Stowarzyszenie ds. Rozliczania Kosztów Energii).
   

Piotr Derkacz
V-ce Prezes Zarządu Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.